ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  • OZNAMY - organizácia vyučovania

   Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že vyučovanie je od dnešného dňa skrátené na 35 minútové hodiny z dôvodu vysokých teplôt, avšak čas vyučovania v tomto týždni končí podľa rozvrhu (4. hodina o 11:25 hod. a 5. hodina 12:20 hod.), po skončení vyučovania ostanú žiaci s učiteľom a budú tráviť čas rôznymi aktivitami vonku.

   Učebnice odovzdávame vo ŠTVRTOK (24.6.2021), poprosíme doma skontrolovať - vyčistiť, pogumovať, oblepiť, ak je to potrebné. 

   V PIATOK (25.6.2021) sa uskutoční školský výlet do Vysokých Tatier, informovaný súhlas donesú žiaci dnes domov, prosíme doručiť podpísaný čím skôr späť. Dohliadnite, aby deti mali so sebou desiatu a pitný režim, šiltovky, pršiplášte, vhodnú pevnú obuv (na turistiku) a KARTIČKU POISTENCA. Suchý obed bude zabezpečený zo ŠJ. 

   Budúci týždeň:

   PONDELOK (28.6.2021): športový deň 8:00 - 12:00 hod. (športové oblečenie, pokrývka hlavy)

   UTOROK (29.6.2021): upratovanie tried, hry 8:00 - 12:00 hod.

   STREDA (30.6.2021): 8:30 hod. sv. omša, 9:30 hod. odovzdávanie vysvedčení 

    

  • Prihlásenie na NBV/ETV

   Milí rodičia terajších prvákov až tretiakov!

   Prosíme Vás o elektronické prihlásenie Vášho dieťaťa na NÁBOŽENSKÚ alebo ETICKÚ VÝCHOVU v budúcom školskom roku 2021/2022 prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Prihlasovanie bude spustené od 25. 5. - 31. 5. 2021. Prihláste sa, prosím, svojimi - rodičovskými prihlasovacími údajmi (nie cez žiacke konto) a v časti PRIHLÁSENIE si vyberte len jednu z možností NBV alebo ETV podľa toho, ktorý povinne voliteľný predmet chcete, aby Vaše dieťa v budúcom školskom roku navštevovalo.

   Upozorňujeme zákonných zástupcov, že po záväznom prihlásení žiaka nie je možné počas školského roka prestupovať z jedného zvoleného predmetu na iný z organizačných dôvodov.

    

  • Bezinfekčnosť - usmernenie

   Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

   po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladáte písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4). Pri prerušení 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladáte Potvrdenie o chorobevydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení chorobe nie je limitovaný.

    

   prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

    

   V prípade neprítomnosti žiaka škole a školskom zariadení z dôvodu:

   a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti)a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

   b) Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je žiak v starostlivosti)a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

    

   Priloha_4_-_Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_(17.5.2021).docx

  • OZNAM ZBER PAPIERA

   Milí rodičia a žiaci, súťaž v zbere papiera končí. Papier je potrebné doniesť v stredu (26.5.). Nezabudnúť napísať meno a hmotnosť. Usilovných zberačov oceníme.

   Mgr. A. Andraščíková

  • Matematický klokan

   Dňa 19. apríla 2021 sme sa zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete - MATEMATICKÝ KLOKAN. Do súťaže sa každoročne zapája niekoľko miliónov žiakov na celom svete. Jednotlivé úlohy odkrývajú zaujímavosti matematiky a sú zamerané na rozvoj logického myslenia, pozornosti, pohotovosti  a matematickej spôsobilosti.

   Každý žiak si výsledky súťaže môže pozrieť po zadaní svojho kódu na stránke www.matematickyklokan.sk.

   Mgr. Karin Adamková    

  • OZNAM O UKONČENÍ SÚŤAŽE RECYKLUJ A VYHRAJ

    Milí rodičia a žiaci !

   Súťaž v zbere sabi viečok a tetrapakov končí 21.5.2021. Svoje nazbierané viečka a tetrapaky môžete doniesť do budúceho štvrtka t. j. do 20.5.2021. Nezabudnúť napísať počet a hmotnosť.

   Pre jednoduchšie počítanie (váženie) info: cca. 34,5 KS tetrapaku = 1kg. Viečka zrátať na ks.

   Mgr. A. Andraščíková

  • PROJEKT ČERSTVÉ HLAVIČKY

   Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

   čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

   Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

   Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke https://www.cerstvehlavicky.sk/. Návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje. Pokiaľ má už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musí prihlásiť. Registráciu alebo prihlásenie návštevník vykoná až po vybraní školy, ktorej chce dať svoj hlas. Pri registrácií má na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account alebo cez e-mail. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas škole, ktorú si návštevník zvolil pred zahájením registrácie. Odoslaný hlas sa danej škole ihneď pripočíta a poradie sa na stránke v reálnom čase upraví. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

   Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

   Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

   S poďakovaním,

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ ZŠ

  • ŠKD

   Riaditeľ ZŠ s MŠ Torysa oznamuje rodičom a zákonným zástupcom, že ŠKD bude opäť v riadnej prevádzke (pre všetkých zapísaných žiakov) od pondelka - t. j. 10. 5. 2021.

    

   Mgr. S. Holovač, riaditeľ školy

  • Testovanie žiakov od 03.05.2021

   Na základe uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov  základných škôl a zákonného zástupcu žiaka 1.stupňa a zákonného zástupcu dieťaťa MŠ pri prezenčnej forme vzdelávania sa v škole, ak je okres v ružovej alebo v červenej farbe. Okres Sabinov sa nachádza v červenej farbe,  viď  https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ .

   Naďalej platí, že rodič potvrdzuje vyhlásenie o bezinfekčnosti. (pozri príloha, alebo cez EduPage).

   Odporúčame žiakom, zákonným zástupcom žiakov a zamestnancom školy využívať možnosť otestovať sa antigénovými testami.

   Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) a prehľadných infografík zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webe a sú aj prílohou tohto oznámenia. 

    Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

    

   https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/?fbclid=IwAR01HeTAaOzaikG67FebbMWo04ekQGVSdpi_AdM0rcwBkIL2yZXtWT5_cvY

  • DEŇ ZEME

   Planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične  oslavujeme 22.apríla. Aj tento rok si naša škola pripomenula tento deň. Vyučovanie bolo obohatené o  rozhovory,  rôzne prezentácie a zaujímavé aktivity spojené s ochranou životného prostredia.Musíme si uvedomiť, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty, našej matky Zeme.

   Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili aktivít ku Dňu Zeme.

   Mgr. A. Andraščíková

    

  • OZNAM ŠKD

   Milí rodičia a žiaci, 

    

   od 3.5.2021 (od pondelka) bude ŠKD opäť v prevádzke pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B.

   Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v režime vyučovania ako doteraz.

    

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • Zápis do 1. ročníka ZŠ

   Aktualizované a doplňujúce informácie k zápisu nájdete na hornej lište našej web-stránky - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ.

    

   ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

   ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

    

  • Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022

   Riaditeľ ZŠ s MŠ Torysa oznamuje, že zápis detí narodených v rokoch 2014/2015 sa uskutoční v utorok 13. 4. 2021 v čase od 12.00 hod. - 16.00 hod. Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí. Prosíme, aby na zápis prišiel osobne jeden z rodičov a doniesol aj rodný list dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa, občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastnia aj rodičia detí s minuloročným odkladom povinnej školskej dochádzky. Prosíme, aby ste uprednostnili podávanie prihlášok vzhľadom k aktuálnej situácii v elektronickej podobe. Elektronická prihláška do 1. ročníka 2021/2022 bude zverejnená na našej webovej stránke až od 7. 4. 2021. 

    

   ZMENA: ODKLAD DO ŠKOLY SA RUŠÍ, NAHRÁDZA HO POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V MŠ

   Doposiaľ, ak dieťa nebolo na školu pripravené, podával rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten je od 1. 1. 2021 zrušený. 

   Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať zástupkyňu materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, o čom bude vydané rozhodnutie.

   Potrebný bude

   - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

   - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, 

   - informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

    

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • OZNAM O ZBERE SABI VIEČOK A TETRAPAKOV

   Milí školáci !

   Súťaž v zbere sabi viečok a tetrapakov končí 21.5.2021. Žiaci môžu nazbierané viečka nosiť do školy priebežne. Termín na odovzdanie tetrapakov bude určený. Nezabudnúť napísať meno, počet a hmotnosť.

   Pre jednoduchšie počítanie ( váženie) info : cca. 34,5 KS tetrapaku = 1kg, viečka zrátať na ks.

   Mgr. Agáta Andraščíková

    

  • Vyučovanie od 15.03.2021

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa oznamuje zákonným zástupcom, že od pondelka 15.03.2021  na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa bude obnovená prevádzka MŠ a ZŠ, prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorých podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

   Naďalej platí podmienka negatívneho testu na COVID 19 zamestnancov a aspoň jedného zo zákonných zástupcov (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Ten sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky) - túto kópiu je možné pridať ako prílohu v elektronickom vyhlásení alebo v papierovej podobe. Kópie v listinnej podobe budú skartované/resp. len k nahliadnutiu a elektronické budú po odkontrolovaní následne vymazané.

   Bez čestného vyhlásenia nie je možné zúčastniť sa vyučovania.

   Toto Čestné vyhlásenie sa za žiakov  dá podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie) alebo bude k dispozícii aj pri vstupe do budovy školy.

   Možnosť na testovanie: V sobotu 13. marca 2021 v čase od 8:00 hod do 18:00 hod v priestoroch zdravotného strediska v Toryse. 

  • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE V ZŠ

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu ochorenia Covid-19, bude od 1.marca až do odvolania výchovno-vzdelávací proces pokračovať dištančnou formou.

   MŠ bude od 1.marca v prevádzke. Naďalej platí pre MŠ podmienka negatívneho testu na Covid 19 zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania) nie staršieho ako 7 dní. Ten sa preukazuje Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19 (alebo výnimky).

   Možnosť testovania: V sobotu 27. februára 2021 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch zdravotného strediska v Toryse. 

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • Prerušenie prezenčného vyučovania

   Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že prezenčná výučba bola prerušená od piatku 19. 2. 2021 z dôvodu pozitívneho prípadu ochorenia Covid 19. O nástupe do školy po prázdninách Vás budeme včas informovať.

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • Dištančné vzdelávanie

   Riaditeľ školy oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy, že od piatku 19. 2. 2021 (vrátane) prechádzame na dištančné vzdelávanie (z domu). O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • OZNAM O TESTOVANÍ

   Oznamujeme zákonným zástupcom, že v pondelok 15.02.2021 bude opäť potrebné, aby zákonní zástupcovia žiakov ZŠ zaslali prostredníctvom EDUPAGE portálu vyhlásenie o bezinfekčnosti. Výsledok alebo kópiu negatívneho RT-PCR tesu /antigénového testu /výnimky z testovania jedného zo zákonných zástupcov žiakov, donesú žiaci v pondelok  k nahliadnutiu. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď dosiahli vek 10 rokov.

   ŠKD nebude v prevádzke ani v budúcom týždni, t.j. 15.02.-19.02.2021.

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

   VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

  • OZNAM O ŠKD

   ŠKD z dôvodu protiepidemiologických opatrení nebude v prevádzke od 8. 2. - 12. 2. 2021. Ďakujeme za porozumenie.