ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA
  Email školy: admin@zstorysa.edu.sk
  Email na správcu obsahu: anezkaangelovicova@zssmstorysa.sk
  Telefón: 051/4597247, 0910708374

  Riaditeľ školy: Mgr. Stanislav Holovač
  Adresa školy: Torysa 26, 082 76 Torysa
  IČO: 37942247
  Číslo účtu ŠJ (Školská jedáleň): SK42 0200 0000 0018 8673 7558
  Číslo účtu - školské poplatky (ŠKD, CVČ, MŠ): SK47 0200 0000 0018 8673 7953