ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  • Oznam: Zber papiera

   Milí rodičia a žiaci, v tomto  školskom roku  oceníme všetkých žiakov,  ktorí sa zapojili do zberu papiera v predchádzajúcich školských rokoch a tento školský rok.  Nazbieraný papier môžu žiaci nosiť do konca budúceho týždňa. Nezabudnúť napísať meno a hmotnosť. V apríli zrealizujeme ešte jeden zber a následne súťaž vyhodnotíme. 

   Mgr. Agáta Andraščíková, koordinátorka ENV

  • Vyhodnotenie súťaže: Recykluj a vyhraj s MILK AGROM

   V minulom školskom roku  sa naša škola zapojila do 17. ročníka súťaže Recykluj a vyhraj, kde žiaci so svojimi rodinami zbierali hliníkové viečka z výrobkov SABI a tetrapaky  z čerstvého mlieka SABI. Aj keď ukončenie súťaže neprebehlo v riadnom termíne, predsa sme sa dočkali vytúženej výhry. Svojim usilovným zberom sme sa prebojovali do prvej desiatky ocenených škôl. V zbere hliníkových  viečok Sabi v kategórii A2 sme sa umiestnili na 9. mieste. V zbere tetrapakov v kategórii B2 sme sa umiestnili na 4. mieste. Škola  získala poukážky, ktoré sme použili na nákup hodnotných cien vo veľkosklade APL v Prešove. Najusilovnejší zberači Magdaléna Sabolová - kategória A2, (3 982 kusov) a Juraj Ištoňa -  kategória B2, (43 kg) za svoj usilovný zber získali tablety. Aj ostatní zberači sa  tešili z pekných cien. 

   Milí rodičia a žiaci, v tomto  školskom roku pokračujeme v  recyklačných súťažiach, preto nezabudnite naďalej recyklovať a zbierať Sabi viečka, tetrapaky,  papier a  baterky.

   Mgr. Agáta Andraščíková, koordinátorka ENV

   FOTOALBUM

  • Záložka do knihy spája školy

   Záložka do knihy spája školy

    

   Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 11. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Našou partnerskou školou bola Základná škola v Banskej Bystrici. Vyrobili sme pre nich 88 kusov záložiek a do balíka sme pribalili aj prezenčné veci z našej obce. Chcem sa všetkým, ktorí sa podieľali na výrobe záložiek, veľmi pekne poďakovať.

    

   Ďakujem! Teším sa na vyhlásenie nového 12. ročníka Záložka do knihy spája školy. A čo Vy?

    

   Mgr. Mária Bujňaková

   školský knihovník

   FOTOGALÉRIA

    

    

  • Elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti

   Milí rodičia, 

   ak žiak je neprítomný viac ako 3 kalendárne dni, musí mať vypísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Teraz je to nevyhnutné aj z dôvodu konania 2. kola celoplošného testovania.

   Na stránke EDUPAGE prebehla aktualizácia a bola pridaná nová možnosť ako odoslať VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI v elektronickej podobe - cez počítač alebo mobil. Pripájame link, na ktorom je uvedený názorný postup. Je potrebné prihlásiť sa cez rodičovské konto, nie cez žiacke. Môžete využiť aj túto formu, ale je nevyhnutné, aby mal každý žiak vyplnené (elektronické alebo papierové) vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   Rodič- NÁVOD - ako podať cez EduPage vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa?

   Administrátor

    

  • ŠKD opäť v prevádzke

   Milí rodičia a žiaci, 

    

   od 10. 11. 2020 (od utorka) bude ŠKD opäť v prevádzke.

   Žiaci sa budú vyučovať podľa rozvrhu. Je nevyhnutné, aby každý žiak priniesol VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (aktuálne - z 8. 11. 2020 - viď príloha nižšie).

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

    

   Tlačivo na stiahnutie - z 8. 11. 2020:

   VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI

    

  • Aktualizované usmernenie po celoplošnom testovaní

   Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, oznamujeme Vám, že od 3. 11. 2020 (utorok) začne vyučovanie priamou - prezenčnou formou vo všetkých triedach podľa upraveného rozvrhu. Prváci budú vždy končiť 4. vyučovacou hodinou, druháci o 11.55 hod., tretiaci a štvrtáci piatou vyučovacou hodinou.

   ŠKD naďalej nebude v prevádzke.

   Materská škola bude v prevádzke od utorka (3. 11. 2020) v 1. a 2. triede.

    

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 1. novembra 2020, z čoho vyplýva:

   1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
   2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
   3. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.
   4. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
   5. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď tlačivo na stiahnutie - nižšie). 
   6. Dieťa v materskej škole a žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

    

   Žiaci pri nástupe do školy sú povinní dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

   Zákonný zástupca poučí svoje dieťa, že nosenie rúška je povinné v interiéri (teda aj v triede) i exteriéri a zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

    

   Tlačivo si môžete stiahnuť nižšie alebo vyplniť v utorok ráno (tlačivo bude umiestnené pri vstupe do budovy školy).

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

   TLAČIVO NA STIAHNUTIE:

   Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti zo dňa 1. 11. 2020

  • Spustenie časti prevádzky ZŠ

   Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, oznamujeme Vám, že od 26. 10. 2020 (pondelok) začne vyučovanie priamou - prezenčnou formou v týchto triedach: I.A, I. B, II. B, III. A a III. B podľa upraveného rozvrhu. Prváci budú vždy končiť 4. vyučovacou hodinou, druháci o 11.55 hod. a tretiaci piatou vyučovacou hodinou.

   Školská jedáleň bude v prevádzke a obedy budú riadne zabezpečené pre žiakov, ktorí sa zúčastnia výchovno - vzdelávacieho procesu v škole. Ak zákonný zástupca, ktorého dieťa sa zúčastní vyučovania, ale nechce, aby jeho dieťa odoberalo stravu z objektívnych dôvodov, nahlási to vedúcej ŠJ do 8.00 hod. v pondelok (26. 10. 2020).

   ŠKD nebude v prevádzke.

   II. A a IV. ročník budú vzdelávané aj naďalej dištančnou formou.

   Materská škola v prevádzke od pondelka (26. 10. 2020) nebude.

   Žiaci pri nástupe do školy sú povinní dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

   Zákonný zástupca poučí svoje dieťa, že nosenie rúška je povinné v interiéri (teda aj v triede) i exteriéri a zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

   Žiak pri nástupe do základnej školy predloží vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

   Tlačivo si môžete stiahnuť nižšie alebo vyplniť v pondelok ráno (tlačivo bude umiestnené pri vstupe do budovy školy).

   Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

    

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ ZŠ s MŠ Torysa

  • Dokumenty na stiahnutie - bezinfekčnosť pri vstupe do budovy

   Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

   DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

   - pre rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, ak žiak bol neprítomný v škole viac ako 3 dni:

   Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

    

   - pre návštevníkov školy:

   Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

    

    

  • Prerušenie vyučovania

   Riaditeľ ZŠ s MŠ Torysa na základe usmernenia RÚVZ v Prešove prerušuje vyučovanie v ZŠ od 13. 10. 2020 až do odvolania (týka sa to aj činnosti v ŠKD, CVČ) z dôvodu šírenia ochorenia Covid 19. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

   Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené na stránke školy.

  • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

   Milí rodičia/zákonní zástupcovia a žiaci,

    

   od pondelka - 12. 10. 2020 - bude prebiehať vzdelávanie žiakov dištančnou formou - na diaľku cez portál EDUPAGE (školská stránka). V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje na stránku školy, kontaktujte, prosím, triedne učiteľky.

  • OZNAM

   Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

   oznamujem Vám, že v pondelok 12. 10. 2020 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno žiakom školy z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu potvrdeného ochorenia Covid 19. 

   O ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne na webovej stránke školy, prostredníctvom triednych učiteľov a miestneho rozhlasu.

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

    

  • OZNAM RODIČOM

   Prosíme rodičov, aby v prípade, že rodič alebo dieťa bolo v priamom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 informovali triednych učiteľov a poskytli im všetky potrebné informácie o ich súšasnom zdravotnom stave. 

   Všetky deti, ktoré sú v preventívnej resp. nariadenej karanténe a deti, ktoré sú v domácom liečení budú vzdelávané dištančnou formou. Materiály k štúdiu im budú zasielané cez edupage portál triednymi učiteľmi. 

  • ZBIERKA - BIELA PASTELKA

   Milí rodičia!

   Naša škola sa zapojila do verejnej zbierky "BIELA PASTELKA", ktorú vyhlásila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

   Zberka je registrovaná Ministerstvom vnútra SR.

   V priestoroch základnej školy sa nachádza stacionárna pokladnička, do ktorej môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do 13.12.2020

   Výnos je každoročne použitý na bezplatné poskytovanie  sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie slabozrakým a nevidiacim ľuďom, ktoré ím pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    

   Mgr. Jana Skladaná

  • Rodičovské združenie

   Vážení rodičia!

   Srdečne Vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 

   dňa 29.09.2020 (utorok) o 15:30 hod.

   v sále Kultúrneho domu.

   Vzhľadom k tomu, že jeden z bodov programu sú voľby do Rady školy, prosíme Vás o čo najvyššiu účasť na tomto rodičovskom združení.

   Z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID - 19 Vás prosíme o dodržiavanie epidemiologických opatrení,  to znamená "vstup do priestorov kultúrneho domu výlučne s rúškom na tvári". 

   Taktiež je potrebné so sebou priniesť písacie potreby (pero).

   Ďakujem za pochopenie.

   S úctou 

    

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

    

  • Oznam pre rodičov - vzdelávacie poukazy

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa

   o z n a m u j e

   rodičom, že žiakom boli vydané vzdelávacie poukazy na školský rok 2020/2021.

   Tieto poukazy (záujmové vzdelávanie žiaka - krúžková činnosť), ak si chcete uplatniť na našej škole, je potrebné podpísať zákonným zástupcom a doručiť čo najskôr triednemu učiteľovi.

    

   Ďakujeme 

   Mgr. Stanislav Holovač, riaditeľ školy

    

  • Oznam o udelení riaditeľského voľna

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa z dôvodu preventívnych opatrení šírenia pandémie COVID 19

   r o z h o d l o

   v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   udeliť žiakom ZŠ s MŠ Torysa

   riaditeľské voľno dňa 14.09.2020 (pondelok)

    

   Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 16.09.2020

    

                                                                                                          Mgr. Stanislav Holovač

                                                                                                                    riaditeľ školy

  • Ukončenie súťaže - Recykluj a vyhraj (zber tertrapakov a hliníkových viečok)

   Vážení rodičia,

   termín ukončenia súťaže Recykluj a vyhraj“ (zber tetrapakov a hliníkových viečok SABI) za školsky rok 2019/2020 sa presúva na 30.9.2020.

   Žiaci môžu nosiť viečka a tetrapaky  do 25.9.2020 triednej učiteľke.

   Platí to aj pre minuloročných štvrtákov. Viečka a tetrapaky je potrebné zrátať, napísať meno žiaka a počet kusov.

    

   Pre jednoduchšie počítanie (váženie) info:

   cca. 34,5 ks tetrapaku = 1kg  (zviazať špagátom)

    

   Mgr. Agáta Andraščíková

    

  • OZNAM - činnosť prevádzky ŠKD

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa

   o z n a m u  j e

   rodičom detí zapísaných do Školského klubu detí, 

    že činnosť ŠKD začína v pondelok - 7.9.2020 v riadnej prevádzke do 15:50 hod.

    

   Mgr. Mária Bujňáková

        vychovávateľ

  • Oznam - zápis detí do ŠKD

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa, v zastúpení riaditeľom Mgr. Stanislavom Holovačom

                                                                                    oznamuje

   rodičom, ktorí majú záujem o zápis detí do Školského klubu detí, aby vyplnený zápisný lístok doručili v deň nástupu do školy, t.j. 02.09.2020 (streda).

   Z dôvodu veľkého záujmu budú prednostne prijímané deti (žiaci) z nižších ročnikov a zamestnaných rodičov.

   Činnosť ŠKD začína od 07.09.2020 (pondelok).

   Poplatok za ŠKD je 3,00 eur mesačne, ktorý je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

   Zápisný lístok do ŠKD

   Mgr. Mária Bujňáková, vychovávateľka

    

  • OZNAM

   Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

    

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa v zastúpení riaditeľom Mgr. Stanislavom Holovačom

                                                                           o z n a m u j e ,

   že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 

   sa uskutoční dňa 02.09.2020 (streda)

   so začiatkom o 9:00 hod. v rímsko-katolíckom kostole obce Torysa, a to slávením svätej omše.

    

   Z dôvodu trvania pandemického stavu a odporúčania Ministerstva školstva SR sa žiaci prvého ročníka výhradne len v sprievode zákonných zástupcov, s rúškami a dostatočným odstupom  zhromaždia pred budovou základnej školy a  ostatní žiaci vo svojich triedach.

   Stravovanie v školskej jedálni sa začne od 3. 9. 2020 (štvrtok).

   Zároveň žiadame rodičov o doloženie všetkých potrebných dokumentov, ktoré sú v prílohovej časti tohto oznamu dole, a to v deň nástupu žiakov do školy (2.9.2020).

    

                                                                                                               Mgr. Stanislav Holovač

                                                                                                                              riaditeľ

   PRILOŽENÉ SÚBORY NA STIAHNUTIE:

   Dotaznik_a_vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka.docx

   Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.doc

   Zapisny_listok_stravnika.doc

    

    

                    

  strana: