ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  • Biela pastelka 2021

   Milí rodičia!

   Naša škola sa zapojila do verejnej zbierky "BIELA PASTELKA", ktorú vyhlásila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

   Zberka je registrovaná Ministerstvom vnútra SR.

   V priestoroch základnej školy sa nachádza stacionárna pokladnička, do ktorej môžete prispieť dobrovoľným príspevkom od 24.9.2021 do 10.12.2021

   Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

   Viac informácii nájdete na webovej stránke: https://bielapastelka.sk/

    

   Mgr. Jana Skladaná

  • Do školy na bicykli 2021

   Vážení rodičia a milí žiaci!

   V dňoch od 27. 9. - 8. 10. 2021 sa naša škola zapojí do celoslovenskej kampane „Do školy na bicykli 2021".

   Je to jednoduché. Čím viac žiakov príde počas dvoch týždňov do školy na bicykli, kolobežke alebo odrážadle, tým väčšiu šancu na výhru má naša škola.

   Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Súťaž organizuje Cyklokoalícia.

   Cieľom súťaže je: 

   • Priniesť radosť z cesty do školy;
   • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
   • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke;
   • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
   • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
   • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
   • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (učiteľov a zamestnancov školy).

    Spoločne začnime zlepšovať podmienky pre aktívnu mobilitu. 

   Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: www.doskolynabicykli.sk

    

   Mgr. Jana Skladaná

  • Cvičenie v prírode - 14. 9. 2021

   Oznamujeme rodičom a všetkým zákonným zástupcom žiakov, že dňa 14. 9. 2021 (utorok) sa uskutoční CVIČENIE V PRÍRODE. Príchod v riadnom čase - do 8. 00 hod. Potrebné je športové oblečenie a obuv, desiata, voda, pokrývka hlavy. 1. a 2. ročník ukončia CVP o 11.30 hod., 3. a 4. ročník o 12.00 hod. 

   Podľa predpovede počasia by pršať nemalo, ale pre istotu  nech si deti zoberú aj pršiplášte.

  • OZNAM RODIČOM-BEZPRÍZNAKOVOSŤ

   ZŠ s MŠ Torysa oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že od pondelka 13.9.2021 je potrebné pred nástupom žiaka do školy odovzať elektronické vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Žiadame Vás preto, aby ste toto vyhlásenie, ktoré je dostupné na portáli edupage odoslali  do nedele do 23:59 hod. Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nemôžu toto potvrdenie odoslať elektronicky t.j.( zákonní zástupcovia, ktorí sa do edupage profilu nevedia prihlásiť a zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup na internet) ho budú môcť vyplniť v pondelok ráno pri nástupe žiaka do školy. 

   Testovanie žiakov samotestami je na báze dobrovoľnosti. Zákonní zástupcovia, ktorí svoje deti ostestujú, túto skutočnosť nahlásia taktiež cez edupage v časti: Žiadosti/Vyhlásenia- Domáci AG samotest-výsledok

  • Oznam ŠKD

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa oznamuje rodičom, že prihlášky do ŠKD môžu podať len do 10.9. 2021. Po tomto termíne sa prihlášky neprijímajú. 

   Mgr. Stanislav Holovač

  • Oznam - prevzatie antigénových testov

   ZŠ s MŠ Torysa oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí mali záujem o antigénové samotestovacie sady (vyjadrili záujem do 26.8.2021 do 8:00 hod.), že si ich budú môcť vyzdvihnúť v dňoch 8.9.2021 od 10:00 -16:00 hod. a 9.9.2021 od 10:00 - 16:00 hod. v priestoroch ZŠ Torysa v počte 5 ks na žiaka.

   Súčasťou tohto oznamu je aj návod na použitie antigénovej samotestovacej sady, stručný sprievodca k samotestovaniu a preberací protokol.

  • Oznam

   Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Torysa oznamuje rodičom, že činnosť ŠKD začína 3.9.2021 pre všetky zapísané deti. 

    

   Mgr. Stanislav Holovač

  • Testovanie kloktacími PCR testami na škole

   ZŠ s MŠ Torysa oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že 3.9. 2021 sa počas ranného filtra uskutoční testovanie kloktacími PCR testami len u žiakov, ktorých zákonní  zástupcovia  mali záujem o kloktacie PCR testovanie.

   Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí mali záujem o samotestovanie Ag. testami, budú o ich dodaní včas informovaní, nakoľko nám ešte neboli doručené.

   Mgr.Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

   Vážení rodičia, milí žiaci!

   Prázdniny sa blížia k svojmu záveru a o slovo sa už hlási nový školský rok. Dňa 2. septembra 2021(štvrtok) ho začneme slávením sv. omše o 8:30 hod. vo farskom kostole. Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby deti priviedli do kostola, nie k areálu školy. Po sv. omši pôjdu žiaci a ich triedni učitelia spolu do školy, kde bude nasledovať slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v areáli ZŠ. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

   Dňa 3. 9. 2021 vyučovanie končí v 0. roč. a I. A - 3.vyučovacou hodinou o 10.35 hod., ostatné triedy 2.A, 2.B - 4. vyučovacou hodinou 11:25 hod.,  3.A, 3.B o 12:00 hod., 4.A a 4.B - 5.vyučovacou hodinou o 12:20 hod. Každý žiak si so sebou donesie rúško na prekrytie dýchacích ciest, desiatu, aktovku na knihy, zošity na vypísanie.

   Mgr.Stanislav Holovač, riaditeľ školy

  • LETNÁ ŠKOLA 2021

   V dňoch od 16.08.2020 - 20.08.2020 Základná škola s materskou školou Torysa organizovala letnú školu s témou Putovanie rozprávkovou krajinou.

   Zúčastnili sa na nej deti našej školy, kde pod vedením pedagógov prežili krásny týždeň plný rôznych aktivít a zážitkov.

   V dopoludňajších hodinách prebiehal výchovno-vzdelávací proces, počas ktorého si  žiaci  zopakovali a upevnili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy prvouky a vlastivedy. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v blokovej výučbe a zážitkovým vyučovaním aj počas exkurzií. Navštívili sme  Steelpark, Technické múzeum,  Vedecko-technické centrum v Košiciach a  Múzeum Solivar v Prešove. V pondelok nás navštívili remeselníci z ÚĽUVu Košice. Žiaci mali možnosť vidieť prácu drotára a spoločne si vyrobili vtáčika z drôtu. V tvorivých dielňach si z drôtika vyrobili rôzne šperky. Hrnčiarka im predviedla prácu na hrnčiarskom kruhu, so žiakmi potom spoločne vyrobili rôzne hrkálky v tvare zvieratiek. Prakticky si vyskúšali prácu hrnčiara a prácu s hlinou. Súčasťou programu boli športové aktivity a súťaže. Piatok sme ukončili  vyslobodením princeznej Knižôčky z jaskyne zlého draka. Súčasťou programu bola aj diskotéka a vyhodnotenie letnej školy. V závere sme deti potešili malým darčekom.

    

   Mgr. Mária Bujňáková

  • Záujem o testovanie

   Vážení rodičia!

   Na podnet MŠVVaŠ SR má škola možnosť zabezpečiť pre žiakov testy na dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov s návodom na domáce testovanie. Taktiež má rodič možnosť prihlásiť svoje dieťa na  PCR kloktacie testy, ktoré sa použijú v škole. Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 26.8.2021 do 08:00 hod. a to:

   1. Prostredníctvom rodičovského konta na portáli edupage (cez prihlasovanie).
   2. Rodičia nových žiakov (0. ročník a 1.A), ktorí ešte nemajú svoje konto na edupage, to nahlásia formou e-mailu s udaním mena a triedy žiaka na adresu: admin@zstorysa.edu.sk
  • Zoznam školských potrieb a pomôcok v školskom roku 2021/2022

   Vážení rodičia, pridávame  zoznam šk. potrieb a pomôcok, ktoré budú žiaci používať v budúcom šk. roku. Kliknutím na link v dolnej časti zobrazíte pdf súbor s podrobnejšími informáciami. 

   Žiacku knižku nie je potrebné kupovať, žiaci ju dostanú v škole.

   Zoznam školských potrieb a pomôcok v šk. roku 2021/2022

  • DOTÁCIA NA STRAVU PRE ŽIAKOV - zmena

   Informácia pre zákonného zástupcu

   Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

   Dieťa/žiak bude mať nárok na dotáciu na stravu, ak sa bude nachádzať v Zozname detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu (zmena právnej úpravy, viď nižšie).

   Ak zákonný zástupca má záujem, aby sa jeho dieťa/žiak nachádzal v uvedenom zozname už za mesiac september 2021 je nevyhnutné, aby:

                               riaditeľovi školy doručil od 5.8. - 9. 8. 2021 v čase od 8.00 - 15. 00 hod.:

    

   • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
   • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (zákonný zástupca musí úradu práce najneskôr do 10. 08. 2021 doručiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu - doklady o príjme) alebo
   • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. (Viď dokument na stiahnutie v dolnej časti textu.

    

   Dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

    

   Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

   • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
   • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie (deti žijúce v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus).

   V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

   • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí  z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
   • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
   • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti - táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

    

   DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

   Cestne_vyhlasenie_dotacia_obedy.docx

   Cestne_vyhlasenie_dotacia_obedy.pdf   

    

  • OZNAM LETNÁ ŠKOLA

   Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Torysa pozýva žiakov prvého stupňa našej školy na LETNÚ ŠKOLU, ktorá bude mať názov Putovanie rozprávkovou krajinou. Informovaný súhlas sa nachádza v prílohe. Je potrebné ho vyplnený odovzdať v termíne od 2.8. – 6.8. 2021.

    Prihlášky po termíne nebudú prijímané!

  • Vyhodnotenie zberových aktivít

   V tomto školskom roku naša škola ocenila všetkých žiakov, ktorí sa zapojili do zberu papiera, bateriek, sabi viečok a tetrapakov. Prvé miesto v zbere papiera získal Tobias Saxa, ktorý odovzdal 877,10 kg papiera. Druhé miesto patrí Petre Ištoňovej, ktorá odovzdala 529,40 kg papiera. V zbere bateriek sa prvému miestu tešil Sergej Laci. V súťaži Recykluj a vyhraj sme sa zapojili do kategórie A2 - zber hliníkových viečok SABI, B2 - zber tetrapakov z čerstvého mlieka SABI a kategórie D - najlepší odoberateľ produktov Milk Agro. Vďaka usilovným zberačom sme sa v kategórii B2  nielenže umiestnili v desiatke najlepších zberačov, ale získali sme aj pekné druhé miesto. Aj školská jedáleň prispela k umiestneniu v ďalšej kategórii. Škola získala poukážky v hodnote  150 € a 200 €, ktoré sme použili na nákup hodnotných cien vo veľkosklade APL v Prešove. Naši najlepší zberači sú: Alexandra Jaššová - kategória A2, (5 029 ks sabi viečok) a Branislav Varholik - kategória B2, (34,5 kg tetrapakov). Branislav, Tobias, Petra za svoj usilovný zber získali tablety. Všetci zberači sa  tešili z pekných cien, ale určite ich hrial aj dobrý pocit z ochrany životného prostredia separovaním.

   Mgr. Agáta Andraščíková, koordinátorka ENV

  • Oznam prevádzka multifunkčného ihriska počas letných prázdnin

   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Torysa oznamuje, že multifunkčné ihrisko počas prázdnin bude v prevádzke za podmienok, ktoré sú stanovené v prevádzkovom poriadku. Záujemcovia (nad 15 rokov) si budú môcť vyzdvihnúť kľúč v kancelárii riaditeľa školy v čase od 11:00 do 11:30 hod.

  • ŠPORTOVÝ DEŇ

   Posledné dni pred letnými prázdninami sa niesli v znamení športu a rôznych aktivít vonku. V pondelok 28.6.2021 sme sa so žiakmi našej školy vybrali na futbalové ihrisko v obci Torysa. Tam sa žiaci rozdelili do menších skupín podľa záujmu. Väčšina chlapcov hrala futbal, iní sa hrali hry s loptami, niektorí skákali cez švihadlo a dievčence zas vytvárali rôzne tanečné choreografie na letné hity.

   Slniečko svietilo, deň bol horúci, a preto osvieženie v podobe čapovanej kofoly padol vhod všetkým. Pre hladné brušká boli pripravené opekané špekáčky.

   Deň plný hier, zábavy a športu tak dopadol na jednotku s hviezdičkou.                                                                                       

   Mgr. Adriána Čabáková

   FOTO ŠPORTOVÝ DEŇ

    

  • Školský výlet - VYSOKÉ TATRY

   Po náročnom období testovania, skúšania a zaokrúhľovania známok sme sa rozhodli, že koniec školského roka zavŕšime  zaujímavým výletom.

   V piatok dňa 25. júna sme sa so žiakmi vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Navštívili sme Štrbské pleso a Starý Smokovec. Žiaci prvých a druhých ročníkov obdivovali krásy Štrbského plesa, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 1 346 m n. m. Prostredníctvom poznávacích tabúľ sa oboznamovali s flórou a faunou Vysokých Tatier. Tretiaci a štvrtáci sa v sprievode pedagógov vybrali na turistiku smerom k Solisku. Trasa bola náročná, ale o to zaujímavejšia. Po turistike náš výlet nekončil. Cesta pokračovala do najväčšieho zrkadlového bludiska v strednej Európe o rozlohe 500 m2 – Tricklandie v Starom Smokovci. V tejto galérii trick-artu a optických ilúzií sme zažili jedinečné putovanie Slovenskom. Trickart je umenie, ktoré vytvára vizuálne ilúzie, ktoré si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Vysokotatranský výlet sme ukončili chutným nanukovým osviežením. Domov sme odchádzali unavení, ale plní veselých zážitkov.  

   Mgr. K. Adamková, Mgr. M. Bujňaková

  • OZNAM LETNÁ ŠKOLA

   Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Torysa pozýva žiakov prvého stupňa našej školy na LETNÚ ŠKOLU, ktorá bude mať názov Putovanie rozprávkovou krajinou. Informovaný súhlas sa nachádza v prílohe. Je potrebné ho vyplnený odovzdať v termíne do 2. 7. 2021.

  • OZNAM

   Dňa 24.6.2021 (štvrtok) žiakom 1. a 2. ročníka vyučovanie končí o 11.00 hod. a žiakom 3. a 4. ročníka o 11.30 hod.

  strana: