ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Stanislav Holovač Rozvrh
  Riaditeľ
  riaditel@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Anežka Angelovičová Rozvrh
  Zástupkyňa
  Triedna učiteľka: I. A
  anezkaangelovicova@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Karin Adamková Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV. A
  karinadamkova@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Agáta Andraščíková Rozvrh
  Triedna učiteľka: II. B
  agataandrascikova@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Mária Bujňaková Rozvrh
  Triedna učiteľka: II. A
  bujnakovamaria@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Mária Bujňáková Rozvrh
  Vychovávateľka
  bujnaakovamaria@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Adriána Čabáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: III. A
  cabakovaadriana@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Zuzana Dudová Rozvrh
  Pedagogická asistentka
  zuzanadudova@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Mária Farkašová Sociálna pedagogička
  farkasovamaria@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Mária Polomská Rozvrh
  Triedna učiteľka: III. B
  polomskamaria@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Lenka Pribulová Pedagogická asistentka
  pribulova.lenka50@gmail.com
   
   
  Mgr. Jana Skladaná Rozvrh
  Triedna učiteľka: 0.
  skladanajana@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Martina Slaninová Pedagogická asistentka
  martinaslaninova@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Pavol Vandžura Rozvrh
  Učiteľ
  pavolvandzura@zssmstorysa.sk
   
   
  Mgr. Jozef Višňovský Rozvrh
  Triedny učiteľ: IV. B
  jozefvisnovsky@zssmstorysa.sk

  © aScAgenda 2022.0.1297 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2021

  Voľné miesta na našej škole