ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  I. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Bujňaková
  Učebňa I. ročník
  I. B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Agáta Andraščíková
  Učebňa I. ročník
  II. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Adriána Čabáková
  Učebňa II. ročník
  II. B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Polomská
  Učebňa I. ročník
  III. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Karin Adamková
  Učebňa II. ročník
  III. B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Hovancová
  Učebňa III. ročník
  IV. Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anežka Angelovičová
  Učebňa III. ročník

  © aScAgenda 2021.0.1245 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2020