ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  0. Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Skladaná
  Učebňa 0. ročník
  I. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anežka Angelovičová
  Učebňa I. ročník
  II. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Bujňaková
  Učebňa II. ročník
  II. B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Agáta Andraščíková
  Učebňa II. ročník
  III. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Adriána Čabáková
  Učebňa III. ročník
  III. B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Polomská
  Učebňa III. ročník
  IV. A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Karin Adamková
  Učebňa IV. ročník
  IV. B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jozef Višňovský
  Učebňa IV. ročník

  © aScAgenda 2022.0.1297 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2021