ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TORYSA

 

Navigácia

Navigácia

  DOKUMENTY

  INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

  iSkVP_pre_I._stupen_ZS.pdf

  iŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

  SVP_pre__ziakov_s_VPU.pdf

  ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY

  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

             Hodnotiaca_správa_2019-2020

   

  Na tomto mieste si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť tlačivá a formuláre, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx

  Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf